prečítané

2020-08-19 Prečítané: Touch of Power and Co.
prečítané
2020-08-16 Zaujímavosti a problémy historických ženských románov
prečítané
2019-11-21 (Ne)prečítané: samé úholníky
prečítané
2019-06-14 Prečítané: Spinning Silver
prečítané
2019-06-11 Prečítané: Grisha
prečítané
2019-06-04 Prečítané: Arabella of Mars
prečítané
2019-05-13 Prečítané: Uprooted
prečítané
2018-06-26 Blackout
prečítané · úvahy · komentáre
2018-06-17 Prečítané: Metro
prečítané · úvahy · komentáre
2018-04-12 Prečítané: Anita Blake 1-7
prečítané
2017-03-09 Prečítané: Ďalší drakeni
prečítané
2017-01-04 Prečítané: Inferno
prečítané · komentáre
2016-12-09 Prečítané: Drakeni z Pernu
prečítané · komentáre
2016-11-10 Prečítané: Zlatý kompas
prečítané · komentáre
2016-10-14 3x prečítané
prečítané
2016-04-23 Prečítané: Nadbytoční
prečítané · komentáre
2016-03-20 Prečítané: Hladové hry
prečítané
2016-01-26 Prečítané: Švédske rozprávky
prečítané · komentáre
2015-11-30 Prečítané: Meno vetra
prečítané · komentáre
2014-05-01 Eragon
prečítané · komentáre
2014-03-30 Leviathan
prečítané


Kategória prečítané obsahuje 21 článkov.