úvahy

2018-06-26 Blackout
prečítané · úvahy · celkom čerstvé komentáre
2018-06-17 Prečítané: Metro
prečítané · úvahy · celkom čerstvé komentáre
2015-11-29 Caverna
úvahy
2014-02-23 DIY mánia
úvahy
2014-02-12 Staré = odpísané?
úvahy
2014-02-09 Dnešný svet je... hm
úvahy


Kategória úvahy obsahuje 6 článkov.


Ctení čitatelia, toto je INTERNET. Čo sa tu píše, môže byť fikcia, polopravda, holá pravda alebo neexistovať. Akákoľvek podobnosť s čímkoľvek je možno výplod vašej fantázie. Ak s hocičím nesúhlasíte, máte právo opustiť stránku a zdržať sa komentára. Komentáre môžu byť zmazané. Za podporu webu patrí vďaka M@trixXovi. Blog bol presťahovaný a od 2017 funguje výhradne na tejto adrese. Všetky práva vyhradené.

Dear readers, this is Internet. Don't accuse me of truths or halftruths. Everything you read can be fiction or result of your imagination. If you don't agree with anything, it's your problem. You have right to leave and not comment. Comments can be deleted. Special thanks for support goes to M@trixX. All rights reserved.